Gemeente Enschede meet binnenstaddrukte met sensoren

De gemeente Enschede start op 6 september 2017 met passantentellingen via wifi-tellingen. De tellingen vinden plaats via sensoren waarbij wifi-signalen van mobiele apparaten (smartphones, tablets) worden opgevangen. Hiermee wordt 24 uur per dag en zeven dagen per week de mensenstroom in de binnenstad gemeten. De gegevens zijn niet te herleiden naar individuele personen.

Functioneren Binnenstad
De tellingen worden gebruikt om te zien hoe de Enschedese binnenstad functioneert: waar lopen de bezoekers, hoe lopen ze, hoe lang blijven mensen in de binnenstad, hoe vaak komen ze terug? Dit is belangrijke informatie die ingezet kan worden bij ingrepen in de openbare ruimte, het starten van een winkel, inzet van evenementen en investeringen in panden. Alle up-to-date en volledig door City Traffic gecheckte informatie is te vinden op de site vanGemeente Enschede

Privacy
Uiteraard speelt de privacy van de bezoeker aan de binnenstad een grote rol in dit project. De gemeente ziet erop toe dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens goed wordt nageleefd. Zo ontvangt de gemeente geen persoonsgebonden of privacy gevoelige gegevens. Meer weten over het omgaan met de privacy? Kijk daarvoor bij de leverancier van deze gegevens citytraffic.nl/privacy.