Kernactiviteiten

Voortkomend uit de strategische visie citymarketing maken wij gebruik van vier verschillende domeinen waarbinnen Enschede nadrukkelijk wordt geprofileerd:

Voortkomend uit de strategische visie citymarketing maken wij gebruik van vier verschillende domeinen waarbinnen Enschede nadrukkelijk wordt geprofileerd:
• Kennisstad
• Muziekstad
• Winkelstad
• Leefstad

De activiteiten die Enschede Promotie ontplooit vallen zoveel mogelijk binnen één of meerdere van deze domeinen. Hierbij worden vier doelgroepen onderscheiden. Voor elke doelgroep is een aantal aandachtspunten vastgesteld.

Bezoekers
- goed gastheerschap met alle bijbehorende middelen
- het vermarkten van dimensies als winkelstad en muziekstad
- een beperkt aantal nationaal aansprekende evenementen

Bewoners
- een goed stedelijk leefklimaat (bijvoorbeeld door de organisatie van evenementen en een goede informatievoorziening)
- stimuleren van ambassadeurschap

Bollebozen
- profileren Enschede Studentenstad
- aantrekken, vasthouden en terughalen van talent

Bedrijven
- ondersteunen, behouden en versterken van de huidige bedrijven en instellingen
- ondersteuning bij het benaderen van potentiële werknemers
- realiseren van een grotere bezoekersstroom naar Enschede

Enkele voorbeelden uit het takenpakket dat hieruit voort vloeit:
• de ontwikkeling en het beheer van websites, mobiele applicaties, social media en andere online marketing tools
• het ontwikkelen en verzorgen van toeristische informatie over stad en streek via uiteenlopende communicatiemiddelen
• het vaststellen van de jaarlijkse evenementenkalender
• het faciliteren, adviseren en ondersteunen bij de organisatie van evenementen
• het initiëren van nieuwe ideeën en initiatieven die de stadspromotie ondersteunen
• het genereren van free publicity voor activiteiten die bijdragen aan het profiel van Enschede
• het opstellen en uitvoeren van actieplannen die tot doel hebben het profiel van Enschede onder verschillende doelgroepen in positieve zin te versterken
• het zijn van scharnierpunt voor alle organisaties (zoals kennisinstellingen, winkel- en horecabestand, culturele instellingen etc.) die een direct of indirect belang hebben bij de verdere economische en sociaal-culturele ontwikkeling van de stad Enschede
• het bieden van een adviseursrol voor specifieke projecten
• verzorgen van informatievoorziening richting stakeholders middels digitale nieuwsbrieven
• deelname aan diverse werkgroepen, zoals Enschede Studentenstad

Enschede Promotie is nauw betrokken bij de organisatie van evenementen. Enschede Promotie kan adviseren bij de opzet van een evenement en zorgen voor de faciliteiten en de promotie. Lees hier meer over onze rol bij evenementen.