ANBI-status

De gegevens van St. Enschede Promotie t.b.v. het verkrijgen van de ANBI-status.

Om geregistreerd te worden als een instelling met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft Enschede Promotie de plicht om de volgende gegevens te publiceren:

Naam van de instelling:
Stichting Enschede Promotie

RSIN/fiscaal nummer:
NL0026960
22B01

Contactgegevens van de instelling:
Stichting Enschede Promotie
Langestraat 41
7511 HB Enschede
053-4801970
[email protected]
www.uitinenschede.nl

De doelstelling van Enschede Promotie:
a. het stimuleren van de economische ontwikkeling van Enschede
b. zich in te zetten op het aantrekken van bezoekers: bezoekers die vaker komen, langer blijven en meer besteden;
c. en daarmee het (stedelijk) imago van Enschede te versterken.

Hoofdlijnen van het beleidsplan van Enschede Promotie:
Zie Stichtingsplan Enschede Promotie 2017.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie Jaaroverzicht 2016.

Financiële verantwoording:
Zie Balans en V&W 2016 Enschede Promotie.

Functies en namen van de bestuurders:
Directie Enschede Promotie:
Mevrouw M.D. (Marieke) ter Brugge * directeur/bestuurder
Raad van Toezicht:
De heer M. (Marko) Hartmann * voorzitter
Mevrouw H.J. (Ineke) Buursink
De heer G.J. (Gert-Jan) Hospers
De heer M.J. (Melcher) Groenendijk
Mevrouw C. (Claudia) Landewé

Beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht:
Ieder lid van de Raad van Toezicht van Enschede Promotie ontvangt een vacatievergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van € 250,- per bijgewoonde vergadering. Op jaarbasis komt de Raad van Toezicht vijf keer bij elkaar. Zie Wet Normering Bezoldiging 2016 Enschede Promotie.

Beloningsbeleid voor de directie van Enschede Promotie:
Zie Wet Normering Bezoldiging 2016 Enschede Promotie.

Beloningsbeleid voor het personeel van Enschede Promotie:
In het beloningsbeleid voor het personeel van Enschede Promotie volgt Stichting Enschede Promotie de collectieve arbeidsovereenkomst voor de VVV (zie CAO VVV 1 april 2016 tot en met 31 maart 2018), behalve de pensioensregeling voor het personeel welke is afgesloten bij Delta Lloyd.