Promotiestandplaats & tijdelijke standplaats

Voor een promotiestandplaats of een tijdelijke standplaats in de binnenstad van Enschede ligt de regie vanaf 1 juli 2017 bij Enschede Promotie. Alleen op deze aangewezen locaties is na afstemming met Enschede Promotie een standplaats mogelijk waarbij de algemene regels van toepassing zijn. Hier vind je het aanvraagformulier.

Fill out my online form.
HTML Forms powered by Wufoo.

Tarieven promotiestandplaats

De tarieven worden gehanteerd voor een promotiestandplaats:
- Commercieel € 82,50 per dag
- Niet-Commercieel € 36,50 per dag

Belangrijkste regels standplaats

De belangrijkste algemene regels met betrekking tot de promotiestandplaatsen zijn:
- Voor de verkoop van oliebollen en kerstbomen mogen uitsluitend tijdelijke standplaatsen worden ingericht.
- Op promotiestandplaatsen mogen geen goederen ter verkoop worden aangeboden of ruilhandel worden bedreven. Zij zijn uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie of het verstrekken van producten zonder direct winstoogmerk.
- Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.
- Als je fysieke middelen of objecten gebruikt, dan mag/mogen deze op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.
- De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.
- Terrasmeubilair is niet toegestaan.
- Versterkte muziek is niet toegestaan.
- De standplaats mag slechts worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Winkeltijdenwet en/of Winkeltijdenverordening.

Daarnaast geldt dat tijdens evenementen en/of warenmarkten geen standplaatsen op het evenementterrein of het warenmarktterrein zijn toegestaan. Tenzij ze deel uitmaken van het betreffende evenement of als dagplaatshouder van de warenmarkt.

De uitgebreide regels standplaats vind je hier