Peter Waardenburg Buizerd 21 november
Kunst & cultuur, Evenement

ROOFVOGELS IN TWENTE

Het leven van 5 Twentse Roofvogels

Wat eten ze? Waar leven ze? Hoe kunnen wij deze Twentse Roofvogels ontmoeten?

Lees verder
20:00 - 22:00
5.00

Wat eten ze? Waar leven ze? Hoe kunnen wij deze Twentse Roofvogels ontmoeten?

Vóór de pauze maken we kennis met Buizerd, Havik, Sperwer, Wespendief en Rode wouw. 5 soorten die in Twente voorkomen in wisselende aantallen en met wisselend broedsucces.
In de zeventiger jaren spitste het onderzoek zich toe op de effecten van recreatie op vestiging en broedsucces van de Buizerd. Het onderzoek werd aan beide zijden van de grens uitgevoerd, om de effecten van verwachte verschillen in recreatiedruk te meten. Dat leverde onverwachte resultaten op. Het onderzoekgebied besloeg in de eerste jaren 104 km² en vond plaats van 1974 tot 1983.
Een muizen- en mollenetende vogel als de Buizerd heeft het rond de eeuwwisseling moeilijk gehad, toen veel van zijn jachtgebied veranderde van grasland in maïsakkers. Vooral direct over de grens, waar meer dan in Twente "Grünlandumbruch" plaats vond, heeft de Buizerdpopulatie een gevoelige klap gekregen. In Twente heeft de buizerdstand zich goed kunnen herstellen. Het onderzoek daarnaar heeft plaatsgevonden in de jaren 2010 tot 2012.
Omdat honderden hectares bos doorzoeken een behoorlijke inspanning vereist, zijn de accenten de laatste jaren verlegd. Onder andere door meer tijd te besteden de Rode wouw, die in Twente maar zo af en toe broedt.

Na de pauze wordt de door Peter in de zeventiger en tachtiger jaren gemaakte film: "een jaar bij de Buizerd" vertoond.

Wanneer

21 november van 20:00 tot 22:00

Prijzen
  • Entree
  • € 5.00

koffie/thee gratis.

Contact

De Museumfabriek

Het Rozendaal 11

7523 XG Enschede

knnv.nl

[email protected]

Route plannen

Locatiegegevens

1 De Museumfabriek