Shop
Routes
Blog
Nederlands
Sluiten
Smalenbroek Enschede

SMALENBROEK

Een landgoed van circa 85 hectare in het zuiden van Enschede. In dit landgoed worden open ruimten afgewisseld door bossen en houtwallen.

In dit landgoed worden open ruimten afgewisseld door bossen en houtwallen.

Lees verder
Smalenbroeksweg

In dit landgoed worden open ruimten afgewisseld door bossen en houtwallen.

De landen zijn vaak voorzien van fraaie beplantingen. Opvallend is de hoge bolle es.
De variatie in bodem, hoogteligging, vochtigheidstoestand en de voor planten en bomen beschikbare mineralen laat een diversiteit zien van bostypen en plantengemeenschappen. Vanouds is dit gebied bekend vanwege het voorkomen van paddestoelen. Het afwisselende en kleinschalige karakter heeft een grote variatie in de vogelstand tot gevolg. Enkele delen van het landgoed zijn aangewezen als rustgebied.

Nabij de boerderij en de villa vinden we het park compleet met vijver en bomen en struiken die van nature niet in Nederland thuishoren. Dit park werd rond de eeuwwisseling aangelegd naar een ontwerp van landschapsarchitect Wattez Sr.

Openingstijden

Contact

Smalenbroek

Smalenbroeksweg

Route plannen

Locatiegegevens

1 Smalenbroek
Smalenbroeksweg
Enschede

Routes langs deze locatie