Favorieten
Nederlands
Sluiten
Smalenbroek

SMALENBROEK

Het landgoed Smalenbroek is kleinschalig van karakter. Open ruimten worden afgewisseld door bossen en houtwallen.

Lees verder
Smalenbroeksweg

Het landgoed Smalenbroek is kleinschalig van karakter. Open ruimten worden afgewisseld door bossen en houtwallen.

De landen zijn vaak voorzien van fraaie beplantingen. Opvallend is de hoge bolle es.
De variatie in bodem, hoogteligging, vochtigheidstoestand en de voor planten en bomen beschikbare mineralen laat een diversiteit zien van bostypen en plantengemeenschappen. Vanouds is dit gebied bekend vanwege het voorkomen van paddestoelen. Het afwisselende en kleinschalige karakter heeft een grote variatie in de vogelstand tot gevolg. Enkele delen van het landgoed zijn aangewezen als rustgebied.

Nabij de boerderij en de villa vinden we het park compleet met vijver en bomen en struiken die van nature niet in Nederland thuishoren. Dit park werd rond de eeuwwisseling aangelegd naar een ontwerp van landschapsarchitect Wattez Sr.

Contact

Smalenbroek

Smalenbroeksweg

Waar

1 Smalenbroek
Smalenbroeksweg
Enschede