Vanaf de top van de zich in dit park bevindende heuvel is een prachtig uitzicht naar zowel het stedelijk gebied als naar het achterliggende typische Twentse landschap.

Het Wesselerbrinkpark is gelegen aan de zuidkant van Enschede. Het park dateert uit de jaren 60-70 en heeft een functie op stedelijk- en wijkniveau. Het park met een oppervlakte van ca. 17 ha vormt tevens het groene hart van de gelijknamige wijk.
Het park heeft een geleidelijke overgang van cultuur naar natuur. De kop van het park bruist van cultuur terwijl het park vanaf het midden overgaat in een natuurlijk gebied met een ecologisch beheer.
Oorspronkelijk was het gebied waar het park is aangelegd een agrarisch gebied rondom erve 'de Wesseler'. Als onderdeel van het in 1963 vastgestelde 'Uitbreidingsplan Wesselerbrink' was aan de zuidkant van dit plan ruimte voor de aanleg van een park.

De locatie

Wesselerbrinkpark Broekheurnering Zuid Enschede Route naar locatie