Shop
Routes
Blog
Nederlands
Sluiten

Meld je evenement aan

Nog geen account? Registreer

Wachtwoord vergeten


Richtlijnen online agenda

In de online agenda op dit platform wordt een breed aanbod aan vrijetijdsactiviteiten in Enschede geplaatst. Organiseer(t) jij of jouw organisatie een concert, expositie, evenement, workshop, lezing, vette party of een andere activiteit die voldoet aan de onderstaande voorwaarden? Dan komt jouw activiteit in aanmerking voor onze online agenda!

De activiteit komt in aanmerking voor plaatsing wanneer de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voor ons studentenplatform Study in Enschede geldt daarnaast dat activiteiten (ook) in aanmerking komen voor de online agenda als de activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden:


Aanleveren

Als de activiteit voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, kunnen organisators tijdig en volledig alle informatie insturen via [email protected] of zelf hun activiteit aanmelden via www.uitinenschede.nl/evenement-aanmelden.

Bij het aanleveren moet echter wel extra gelet worden op de volgende zaken:

Voldoet de activiteit aan de bovenstaande voorwaarden? Stuur ons dan tijdig en volledig de volgende informatie:


Tip de redactie

Ben je ergens een iets gaafs tegengekomen, maar zie je het nog niet in onze agenda staan? Tip dan de redactie via [email protected].

Enschede Promotie aanvaardt te allen tijde geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden. Tevens behoudt zij zich het recht om op elk moment de inhoud in te korten, aan te passen, niet te plaatsen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Ondanks de zorg van de redactie voor de (agenda) informatie is het mogelijk dat gepubliceerde inhoud onvolledig is of onjuistheden bevat. Eventuele onjuistheden kunnen worden gemeld via [email protected].