Plan je route naar het startpunt

Het natuurgebied Aamsveen ligt voor een deel in Nederland en een deel in Duitsland (Amtsvenn-Hündfelder Moor). Deze wandeling gaat alleen door het Nederlandse deel.

Deze route maakt gebruik van wandelknooppunten.

Startpunt

Parkeerplaats Aamsveen, kruising Roodmolenweg-Aamsveenweg

Trek je laarzen aan! Het Aamsveen is een nat terrein, de paden kunnen modderig zijn.

Aamsveen: Natura 2000

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten & dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt.

Beheer: herstel hoogveen

Het Aamsveen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Het is een hoogveengebied van 144 ha groot. Hiervan bestaat 60 ha uit heide met plassen en moerassen, 40 ha is grasland en ruim 50 hectare is hoge opslag. Landschap Overijssel heeft dit gebied in beheer en richt zich op herstel van het hoogveen. Daarnaast is voormalige landbouwgrond op natuurlijke wijze opnieuw ingericht met onder andere de aanleg van een aantal poelen. Een fijne leefomgeving voor diverse amfibieën. Vooral de voor dit gebied kenmerkende groene boomkikker profiteert hiervan.

Groene boomkikker in poel in natuurgebied Aamsveen in Enschede - Uit in Enschede
Turf steken - wandeling Aamsveen Enschede - Uit in Enschede
Smokkelroute Lappenpad in Natuurgebied Aamsveen in Enschede - Uit in Enschede
Groene Boomkikker, turf, lap voor het raam

Lappenpad

Leuk weetje. In het grensgebied werd vroeger veel gesmokkeld. Boter, koffie, paarden en koeien passeerden hier ongemerkt de grens. Vroeger stond langs het pad een oude boerderij. De bewoners van deze boerderij onderhielden goede contacten met zowel grensbewakers als smokkelaars. Regelmatig kwamen de grensbewakers een kop koffie drinken. Zodra de grensbewakers weer vertrokken waren, hing de boerin een grote lap op. Voor de smokkelaars een teken dat de kust veilig was. Ter hoogte van het bruggetje verwijst de naam van het pad nog altijd naar de lappen van deze boerin: Lappenpad.

Wil je de flamingo's spotten in het Duitse deel van het Aamsveen? Pak dan de fiets en volg de complete route. De officiële route is 450 kilometer lang. Je kunt natuurlijk ook een deel van de route doen. Lees hier meer over de Flamingoroute.

Eindpunt

Parkeerplaats Aamsveen, kruising Roodmolenweg-Aamsveenweg

Je loopt via wandelknooppunt X83 weer terug naar de parkeerplaats waar je bent begonnen. 

Ga naar de website van Landschap Overijssel voor de complete route of download het GPX bestand. Veel wandelplezier.