Shop
Routes
Blog
Nederlands
Sluiten
Printen

Congresstad met ervaring

In Enschede worden vaak grote congressen georganiseerd. Er zijn veel faciliteiten die de organisatie van een congres tot een succes maken.

Een paar voorbeelden van grote congressen die Enschede eerder in huis had:

- Conferentie over Microfluidic Handling Systems in oktober 2019. In oktober 2019 vindt de vierde conferentie over Microfluidic Handling Systems plaats, welke in 2012 en 2017 ook in Enschede heeft plaatsgevonden. Tijdens dit congres wordt er voornamelijk gesproken over ultramoderne nanotechnologie met een focus op microfluïdische hanteringssystemen, die in de toekomst een belangrijke rol zullen gaan spelen doordat deze systemen erg accuraat zeer kleine hoeveelheden gas en vloeistof kunnen meten. Deze systemen kunnen op veel verschillende manieren worden ingezet, bijvoorbeeld bij het meten en bijhouden van de grondwatervervuiling. De conferentie zal plaatsvinden in de Kleine Willem, gevestigd in de binnenstad van Enschede.

- Dwarsdenken congres in oktober 2017. Tijdens dit congres, met het doel om een brug te slaan tussen Oost en West, heeft de Rusland & Oost-Europa Academie een ander geluid laten horen dan meestal via de mainstreammedia te horen is. Hier zijn vier experts op het gebied van Rusland en de relaties tussen het Westen en Rusland aan het woord geweest, waarbij zowel de geschiedenis als het heden uitgebreid onder de loep zijn genomen. Het congres heeft plaatsgevonden op de Universiteit Twente.

- Innoversum Innovatie Congres in mei 2014. In de Grolsch Veste, thuisbasis van FC Twente, werden de meer dan 500 deelnemers in een dag volledig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op het gebied van High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en de maakindustrie. Ondernemers, onderzoekers, overheid en kennisinstellingen kregen een helder inzicht in kansen en trends en konden volop contacten leggen. Het Innoversum Innovatie Congres wordt elk jaar op een andere locatie in Nederland gehouden.