ArtEZ hogeschool voor de kunsten leidt op voor beroepen waarin kunst, kennis en creativiteit centraal staan.

AKI ArtEZ Academie voor Art & Design werd, op initiatief van een aantal textielfabrikanten, in 1946 opgericht als A.K.I. (De Academie voor Kunst en Industrie). Na een aantal jaren als traditionele kunstnijverheidsschool werd in de jaren zestig onder directeur Joop Hardy de weg naar de vrije moderne kunst ingeslagen. Jarenlang was de AKI bekend als de meest vrije en eigenzinnige kunstacademie in Nederland. Tegenwoordig is de AKI onderdeel van ArtEZ hogeschool voor de kunsten, maar zij hecht nog steeds aan haar autonomie als kleinschalige academie.

Na diverse verhuizingen binnen de stad Enschede, is de AKI sinds 2013 gevestigd in de voormalige textielfabriek Tetem II, in Roombeek. Die locatie staat garant voor samenwerking met de vele andere culturele instellingen die in de wijk Roombeek gevestigd zijn.

Kleine academiegemeenschap
Als academie is de AKI in de eerste plaats een gemeenschap van ontwerpers, kunstenaars, vakmensen en studenten. De AKI is klein maar compleet, met werkplaatsen voor metaal, kunststof, zeefdruk, grafiek, keramiek en hout. Met groot formaat plotters, lasercutters, 3D-printers, een uitgebreide video- en fotostudio en een analoge doka. Met ateliers en expositieruimtes. De sfeer is open, iedereen kan van elkaar leren, ook buiten de eigen jaarlaag of opleiding. Want de academie is niet alleen een school, maar ook een manier van leven.

En de uitganspunten van de AKI academie gemeenschap zijn al sinds de jaren zestig constant: individueel onderwijs, zo weinig mogelijk bepaald door structuren of controlesystemen, zo veel mogelijk gericht op de menselijke maat en op het eigen initiatief van studenten en docenten. Het onderwijs draait dus in de eerste plaats om het optimaal ondersteunen van de individuele ontwikkeling van de student: de eigen motivatie is het uitgangspunt van de studie en de doelstellingen van de student zelf bepalen de loop van zijn/haar studie.

De AKI heeft drie bacheloropleidingen: Fine Art, Crossmedia Design en Moving Image. Alle drie die opleidingen beginnen breed maar richten zich steeds meer op een eigen specialisatie.

Experiment en onderzoek zijn een essentieel onderdeel van de studie. Vanaf het eerste jaar wordt ook in de klassikale lessen veel aandacht besteed aan het bespreken van werk en het formuleren van kritiek. Naast het ontwikkelen van een professionele houding wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van kennis en kunde, van 3D-printen tot kunst-geschiedenis, van las-cursussen tot ondernemerschap, van software tot filosofie. Praktijk en theorie worden daarbij zoveel mogelijk als een integraal geheel aangeboden. Ook is het mogelijk samen te werken met studenten van de Technische Universiteit, Saxion Hogeschool en het ArtEZ Conservatorium.

De opleidingen van de AKI verheugen zich al enige jaren in top 3 noteringen op de landelijke lijst van de Keuzegids Hoger Onderwijs.

De locatie

AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Hulsmaatstraat 35 7523 WB Enschede Route naar locatie