Shop
Routes
Blog
Nederlands
Sluiten
Printen

Partnersteden

De stad Enschede heeft een samenwerking met partnersteden Palo Alto in Silicon Valley in Californië, en de Chinese havenstad Dalian.

Beide steden zijn gelokaliseerd in regio’s die worden genoemd onder de meest innovatieve ter wereld. Steeds meer bedrijven, onderzoekers en studenten proberen hun horizon te verbreden via internationale samenwerking door het netwerk van partner-steden.

Palo Alto

Palo Alto (populatie : 58.598) is een stad aan het zuidelijke punt van de Baai van San Fransisco in Californië. De stad ligt in het centrum van Silicon Valley, waar een aantal hoofdkantoren van belangrijke high-techbedrijven zijn gevestigd, zoals Google, Apple en Cisco.

Gezamenlijke activiteiten met Palo Alto

Het samenwerkingsverband tussen de stad Enschede en Palo Alto wordt ondersteund door het zogenoemde Economic Alliance. De focus van deze overeenkomst ligt op het delen van kennis en “best practices” op het gebied van nieuwe technologie en het stimuleren van startende en groeiende bedrijven.

In de context van deze Economic Alliance zijn ongeveer 90 bedrijven van de regio Twente op bezoek geweest in Silicon Valley. Samen met het Nederlandse consulaat in San Francisco is een trainingsprogramma opgezet voor bedrijven uit Twente die zaken willen doen met bedrijven uit de Valley. Verder werken de Universiteit Twente en het Saxion intensief samen met de Stanford University op het gebied van “Clean Technology”. De opkomende innovatieve economie en onderwerpen zoals mobiliteit en afvalverwerking zijn speerpunten op de collectieve agenda.

Dalian

Dalian is het product van een turbulent verleden; van bezettingen en natuurrampen, tot openstelling en snelle ontwikkeling. Het is een uitvalbasis voor vele international high-tech bedrijven en gastland van het World Economic Forum, Summer Davos.

Gezamenlijke activiteiten met Dalian

China is onderdeel van een groeiende wereldeconomie. Een economie die veel mogelijkheden biedt voor ondernemers uit de gemeente Enschede en de regio Twente. Steun van ambtenaren van de overheid vergemakkelijkt de toegang tot de Chinese markt en brengt kennis over deze nieuwe markt naar Twente.

Voor ondernemers uit Twente worden bijeenkomsten met Chinese bedrijven van de “High Tech Zone” geregeld in samenwerking met de Chinese equivalent van de Kamer van Koophandel. Voor een flink aantal ondernemers heeft dit geresulteerd in nieuwe potentiële zakenpartners. Met twee Chinese bedrijven zijn plannen gemaakt voor een mogelijke vestiging in Twente en/of een samenwerking op het gebied van transport.

Naast gezamenlijke activiteiten op het gebied van economie zijn er verschillende concrete samenwerkingsprojecten op gebied van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. Enschede wil een lange termijn connectie aangaan met de stad Dalian op het gebied van onderwijs, om zo jongeren een internationale oriëntatie voor hun toekomst te bieden. Aan de andere kant heeft China enorme uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, uitdagingen waar bedrijven uit Twente wellicht een oplossing voor hebben.