Favorieten
Nederlands
Sluiten
Lederboerpark Enschede

ABRAHAM LEDEBOERPARK - HET WAGELERBOS

Het Abraham Ledeboerpark is een fraai ’kampenlandschap': karakteristiek Twents land op nog geen kilometer van hartje Enschede.

Lees verder
Hengelosestraat 325

Het Abraham Ledeboerpark is een fraai ’kampenlandschap': karakteristiek Twents land op nog geen kilometer van hartje Enschede.

Het Abraham Ledeboerpark wordt gekenmerkt door onder andere het Koetshuis, de Mammoetboom, Rodondendrons en diverse boompartijen, de vijvers en de toegangspoort met de herkenbare adelaars en rozen. In het park is ook het uit Usselo afkomstige Los Hoes ’Het Lammerinkswönner’, dat tegenwoordig als milieu-educatiefcentrum dienst doet, te vinden.

Het Abraham Ledeboerpark is ontstaan in 1918 vanuit een 16 ha. groot gedeelte van het voormalige landgoed Het Wageler. Als een mantel omarmt landgoed ’Het Wageler’ (46 ha.) het Abraham Ledeboerpark. Het Wageler is te herkennen aan een kleinschalige afwisseling van akkers, graslanden, houtwallen, bosjes, boerderijen, beken en ruigten.

Dit fraaie ’kampenlandschap’ is karakteristiek Twents land op nog geen kilometer van hartje stad Enschede. Het Abraham Ledeboerpark ontleent zijn naam aan de textielindustrieel die het park door D. Wattez in 1880 heeft laten ontwerpen en aanleggen. In het park dienen de honden aangelijnd te zijn. Het park is geopend tussen zonsopgang en zonsondergang.

Contact

Abraham Ledeboerpark - Het Wagelerbos

Hengelosestraat 325

7521 AD Enschede

www.ledeboerpark.nl

Waar

1 Abraham Ledeboerpark - Het Wagelerbos
Hengelosestraat 325
7521 AD Enschede