Het Blijdensteinpark is van oorsprong een landgoed met Villa de Bank geweest. De Boulevard 1945 loopt dwars door het park. Het gedeelte aan de zuidzijde van de Boulevard 1945 wordt voornamelijk gebruikt als speelgelegenheid voor kinderen.

In 1855 werd door het echtpaar H.G. Blijdenstein-Ebeling een witte villa gebouwd aan de Helweg, later de Gronausestraat. Hun dochter Johanna Ida Beltman-Blijdenstein was de laatste bewoner van deze villa. De oude Hessenweg liep dwars door het terrein en ook de nieuwe Boulevard 1945 was dwars door het gebied gepland.

Er zijn een aantal kunstwerken in het park gesitueerd: ‘Excalibur pretending’ zijn twee windobjecten van in elkaar draaiende vierkanten van kunstenaar Alwie Oude Aarninkhof, ‘Evoluzione del cerchio’ is een cirkelvormig plastiek van Carmelo Cappello en ‘Eight and a half minutes to see’ is een piramidevormig gebouwtje van Karin Bosch. Ook bevindt zich in het park het door Hans Petrie vervaardigde Indiëmonument, een bronzen beeld van een bescherming zoekende persoon.

Het terrein werd in 1958 door de laatste bewoonster van de villa geschonken aan de Gemeente Enschede. Daardoor kon de Boulevard 1945 worden doorgetrokken. De villa werd beschikbaar gesteld aan de Stichting Textielgeschiedenis. Het textielmuseum in dit pand werd in 1962 geopend. Inmiddels is de villa in gebruik als expositieruimte en staat het bekend onder de naam Villa de Bank.

Foto's via Architectuurgids Enschede.

De locatie

Blijdensteinpark Boulevard 1945 Enschede Route naar locatie