Plan je route naar het startpunt

Historische wandeling rond het vroegere 'wigbold' van Enschede: het gebied buiten de eigenlijke stad, met dezelfde rechten als in de stad. Niet iedereen weet nog wat 'wigbold' betekent. Het woord 'wig' heeft te maken met ons woord wijk, een stadsdeel. 'Bold' is een oud woord voor recht. Een 'wigbold' was een gebied dat buiten de eigenlijke stad lag, dus buiten de poorten, maar waar wel dezelfde rechten golden als in de stad.

Het wigbold van Enschede

Om het wigbold zichtbaar te maken, werden op de hoeken stenen of palen gezet, de zogenaamde 'wigboldstenen' of 'wigboldpalen'. Het 'wigbold van Enschede' werd gemarkeerd met zes grensstenen aan de belangrijkste invalswegen.

Grens tussen Enschede en Lonneker

Later, in de Franse tijd (1795-1814), gaven de wigboldstenen de grens aan tussen Enschede en Lonneker. De oranje lijn op de routekaart geeft de voormalig wigboldgrens aan.

Startpunt

Voormalig gemeentehuis Lonneker

Het stadhuis in het centrum van de stad was bestemd voor bewoners van de oude stad en die van het Wigbold. Het gemeentehuis van Lonneker was bedoeld voor de vijf marken rondom de stad Enschede. Het voormalig gemeentehuis zoals het er nu uitziet dateert uit 1905. Na de gebiedsuitbreiding van Enschede in 1884 kwam het gemeentehuis in Enschede te liggen. Lonneker moest voor de verbouwing in 1905 toestemming vragen aan Enschede. In 1934 werd Lonneker na heftige strijd ingelijfd bij Enschede en verloor dit gemeentehuis zijn functie.

Voormalige gemeentehuis in Lonneker - Uit in Enschede
Historische foto Striekiezer hoek De Heurne-Noorderhagen in Enschede - Uit in Enschede
 - Uit in Enschede
 - Uit in Enschede
Striekiezer De Heurne, Voormalig zwembad H.J. van Heekplein, Herdenkingssteen Stadsbrand

Eindpunt

Noordmolen

Op de kruising van de Korte Hengelosestraat en de Molenstraat stond vanaf 1418 de eerste stadskorenmolen, de Albertsmolen. De naam Noordmolen kwam pas in gebruik rond 1542, toen de Zuidmolen als tweede stadsmolen in bedrijf werd genomen. De Noordmolen werd in 1850 stilgelegd en in 1858 afgebroken. Naast de molen lag de schapenmarkt.

Historische plattegrond van de Noordmolen - Uit in Enschede

Ga naar de website van Landschap Overijssel voor de complete route. Veel wandelplezier.