Shop
Routes
Blog
Nederlands
Sluiten
Printen

Textielverleden

Enschede heeft een rijk textielverleden. Deze periode van zo'n 150 jaar heeft veel gedaan voor de werkgelegenheid en de infrastructuur, maar heeft tevens een impuls gegeven aan cultuur, natuurbehoud en cultuurhistorie.

Enschede is een van de steden in Twente die groot zijn geworden door de textielindustrie. Het beeld van de Twentse steden is bepaald door verdwenen textielfabrieken en industriële monumenten. De textielfabrikanten hebben tuindorpen laten bouwen en parken laten aanleggen. Ook zorgden zij voor voorzieningen als een textielschool, het Rijksmuseum Twenthe, badhuizen, verenigingsgebouwen.

Het platteland in Twente heeft ook geprofiteerd van de textiel. Eind 19e en begin 20e eeuw zijn er veel villa’s gebouwd, waarin Twentse invloeden en cottage-achtige elementen zijn toegepast. Er zijn veel landgoederen gesticht met boerderijen, tuinen, jachtgelegenheden, vijvers en koepels.

Nog meer informatie over de textielindustrie is te vinden op de website industrieel erfgoed. Onderwerpen zijn: villa's en woonwijken, fabrieken, parken en landgoederen, voorzieningen. Ook zijn hier fiets- en wandelroutes langs industrieel erfgoed te vinden. De geschiedenis van de Twentse textiel komt uitgebreid aan bod in de sinds 1960 jaarlijks verschijnende Textielhistorische Bijdragen.

De site Histoforum biedt veel informatie over de textielgeschiedenis van Enschede. En op de site van de Vereniging Familie van Heek is alles te vinden over de invloed van de Familie van Heek op de Twentse textielindustrie.