Shop
Routes
Blog
Nederlands
Sluiten
Printen

Geschiedenis van Enschede

Enschede is een ontdekkingstocht waard. Anno nu is Enschede is het stedelijk hart van Oost-Nederland en telt de stad 160.000 inwoners. De geschiedenis van Enschede is bewaard gebleven en op verschillende websites te vinden.

Enschede is een ontdekkingstocht waard. Anno nu is Enschede is het stedelijk hart van Oost-Nederland en telt de stad 160.000 inwoners. Dat was met 4.000 ingezetenen rond 1860 wel anders. Enschede kende toen nog een stadsgracht en twee toegangspoorten.

De contouren van één van die poorten zijn nog zichtbaar in één van de oudste straten: de Marktstraat. Zelfs veel inwoners lopen over de gedenksteen heen zonder zich te realiseren dat zich hier de Veldpoort bevond.

Na 1860 kwam de textielindustrie in de stad tot bloei, door de mechanisering van het weef-en spinproces, waardoor het aantal fabrieken en inwoners exploratief groeide. Wat opvalt, is dat Enschede weinig echt oude gebouwen kent. De stad was een laatbloeier en bleef lange tijd klein. Daarnaast hebben er zich verschillende rampen voltrokken.

De stad werd getroffen door drie stadsbranden, waarbij de brand in 1862 echt een ommekeer betekende in de geschiedenis. De hele stad brandde af. Er vielen wonder boven wonder slechts twee doden. Ook de bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden een verwoestende werking. De geallieerden dachten per ongeluk dat ze in plaats van Enschede een Duitse stad bombardeerden.

Daar bovenop kwam nog dat het Enschedese stadsbestuur de slopershamer rigoureus heeft gehanteerd.

Maar wie goed kijkt, zal zeker genoeg zien. Een voorbeeld van een historisch pand is Villa Van Heek uit 1870 aan de Oude Markt, ook wel bekend als het huis met de stoep. Volgens de arme arbeiders zodat de steenrijke hoge heren vanaf de trap nog beter op hen konden neerkijken.

In Enschede werd tussen 1900 en 1930 het grote geld verdiend. Het is heel bijzonder dat een paar decennia geleden de dames Van Heek hier met de pink omhoog thee dronken in de serre en dat iedere Enschedeër er nu een biertje kan drinken.

Vanaf de jaren zestig volgde de ineenstorting van de textielindustrie. Wederom een regelrechte ramp. Van de beroepsbevolking was 85% werkzaam in de textiel. Maar Enschede zou Enschede niet zijn als de stad er niet bovenop zou krabbelen.

Zoals dat ook gebeurde na de vuurwerkramp op 13 mei 2000, waarbij een hele woonwijk werd weggevaagd. Deze enorme veerkracht is terug te voeren op de mentaliteit van de inwoners.

Enschede is een echte arbeidersstad. Van vroeger uit trokken veel immigranten naar deze grensstad. Harde werkers die met niets kwamen en onder slechte omstandigheden een bestaan moesten opbouwen.

Enschede heeft met 150 nationaliteiten trouwens nog steeds een internationaal karakter. Tegenwoordig is Enschede vooral een bruisende stad. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Je voelt je er als nieuwkomer snel thuis.

Er zijn diverse informatieve en leuke websites om een indruk te krijgen van hoe Enschede er vroeger uitzag.

Stad van Toen
De Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (SHSEL) is de grootste historische organisatie in de gemeente Enschede. Zij houdt zich bezig met de cultuurhistorie van de stad en met de historie van de omliggende dorpen Lonneker, Boekelo, Usselo en Glanerbrug, alle tot 1934 gelegen in de voormalige gemeente Lonneker. Bezoek de website van SHSEL.

Enschede in ansichten en foto's
Rasechte Enschedeeer Willem Jansen heeft zijn privéverzameling van ansichtkaarten van Enschede gedigitaliseerd. Door middel van deze ansichten krijg je een mooi overzicht van de ontwikkeling van Enschede in de afgelopen 100 jaar. Bekijk hier Enschede in ansichten

Naar aanleiding van het digitaliseren van zijn privéverzameling ansichtkaarten krijgt Willem Jansen regelmatig foto’s en afbeeldingen toegestuurd.

Stad Enschede
Op deze website vind je o.a. een uitgebreide fotocollectie van heden tot verleden, waarbij ook in kaart is gebracht hoe de stad zich ontwikkeld. Ook vroegere bouwplannen die nooit tot uitvoering zijn gekomen zijn hier in beeld gebracht. Ga naar Enschede-stad.